Rigtig Jysk MandHome

Om

Familie

Hobbies

Små Bedrifter

Links

Kontakt

Kunst

Foto

USA foto

Opskrifter
 
Lidt historie

Klik på blokken og du er inde på bloggen.Pas på vores Natur, det er den vi lever I og Af.

Lidt omkring mig selv.

Jeg blev født i 1957 i Holstebro, lige midt i den midt vestjyske kulturstad, hvor jeg havde held at mine forældre var naboer til den dengang navnkundige borgmester Kaj K. Nielsen, der havde stor indflydelse på byens udvikling. Jeg tilbragte de første 23 år af mit liv der. hvorpå jeg flyttede til Vejle, men jeg betragter mig i dag som vestjyde, dansker og verdensborger. I den rækkefølge. Jeg mener nemlig, man skal have rod et sted i verden for at kunne være borger i den. Jeg bor i Tarm og føler mig derfor hjemme både ved Vestkysten og Limfjorden og Storåen og Skjern åen. Men jeg har rejst i næsten hele verden og opholdt mig i længere perioder i Grønland. 

Og så er jeg selvfølgelig stærkt politisk interesseret, næsten døgnet rundt. Jeg tilhører dog i dag ikke noget bestemt parti og bestræber mig på at forholde mig kritisk og selvstændigt til aktuel politik. Det gør jeg dels ud fra min faglige indsigt, dels ud fra mit personlige ståsted som "republikanist", dvs. et sted mellem at være socialliberal og socialkonservativ. Jeg bryder mig ikke om firkantede meninger og unuanceret politisk debat. Jeg prøver at forstå dem, jeg er uenig med, og at kombinere rollen som debattør og analytiker. Derfor er min stil generelt afdæmpet og nøgtern. Men når jeg bliver indigneret, tager jeg den skarpe pen frem.

Mit personlige synspunkt.

Mine personlige livsanskuelser bygger på hvad man kalder for et liberalt livssyn, der kort bygger på frihed under ansvar.

Jeg tror at der i et hvert menneske findes en trang til at tage ansvar for eget liv, hos nogle mennesker er denne trang dog stærkere end hos andre. Denne livsanskuelse betyder dog ikke at fællesskabet fravælges, men at det påvirkes af en fri tankegang, som giver fællesskabet en mulighed for at vokse og blive stærkere. Socialt set skal man naturligvis altid beskytte de svage i samfundet og forsøge at hjælpe dem videre i livet med rimelige tilbud af hjælpende karakter.

Jeg tror at det enkelte menneske trives bedst hvis det gives frihed til at tro, tale og handle efter egne normer, sådan at der er mulighed for at vælge den livsform man trives bedst med, dette kan dog aldrig ske uden at Danmarks lovgivning tilgodeses og overholdes i dens fulde udstrækning.

Udannelser kronologisk:

2013 - 2013 Udvidelse af kørekort til alle typer af storvogne, samt Kran D, Truck & ADR- farligt gods.                           
2011 - 2011 Akademi Projektleder
2011 - 2011 Certificeret i PRINCE2 Projektledelse
2003 - 2003 MCSE 2003, Oxford UK
2002 - 2002 SAP Systemkonsulent
1999 - 2000 IT Administrator
1990 - 1991 Merkonom i Driftsøkonomi
1985 - 1985 Tilsynstekniker, Ansat i Fødevearedirektoratet fra 1985 til 2002, herunder Ministerplaceret
1973 - 1978 Kok, på Rest. laksen og senere arbejde på Kongeskibet Dannebrog, som Hofkok.